کارت شخصی

!این رزومه تیم منه

مقدمه

الگوی کارت آخرین بار در 21 مه 2019 به روز شده است. دکمه ادامه مطلب به صفحه دوم پیوند داده شده است. اکنون می توانید آن را امتحان کنید. دکمه پیوند خارجی به فهرست اصلی اضافه می شود.

لطفاً در مورد Tooplate به صورت رایگان به دوستان خود بگویید. این 70٪ پس زمینه آلفا است.

ادامه مطلب

درمورد من

شما مجاز به تغییر و استفاده از این الگوی HTML برای وب سایت های شخصی یا شغلی شما.

شما مجاز به توزیع مجدد این پرونده الگو نیستید سایت شما به هر دلیلی. متشکرم.

بعدی
Bar code