بازدید از انواع ترافیک

44.46% سازمان356 مشاهده

5.54% ارجاع36 visits

50% Other245 مشاهده
رضایت مشتری
93.13%
  • قبلی 79.82
  • تغییر % +14.29
  • روند
وضعیت مرورگرها
google chrome 50%

mozila firefox 10%

Internet explorer 30%

safari 10%
آمار کاربر
  • کاربران هفتگی 3,24,222
  • کاربران ماهانه 1,23,432
  • روند
914,001 بازدید ها
46.41% نرخ اشتباه
4,054,876 نمایش صفحات
46.43% نرخ رشد
کمپین های اجتماعی
کمپین مشتری تغییرات بودجه وضعیت
فیسبوک Beavis 2.43% ت1478 فعال
یوتیوب Felix 1.43% ت951 بسته
توئیتر ملت وب -8.43% ت632 غیرفعال
اسپاتفی ملت وب 7.43% ت325 غیرفعال
اینستاگرام ملت وب 9.43% ت258 فعال
تبلیغات و آگهی
فعال
بسته
غیرفعال

ترجمه و راست چینی و بازبینی - ملت وب 1396