22

کاربر جدید

140

فروش

345

سفارش جدید

34,500

سود خالص

چارت ورودی

فروردین
80%
اردیبهشت
50%
خرداد
40%
تیر
55%
مرداد
20%
شهریور
39%
مهر
75%
آبان
45%
آذر
50%
دی
42%
بهمن
60%
اسفند
90%
جمعه ريال 570000 | 15%
ورودی ها فروش | بازگشتی | آنلاین
مهر 23 روز | 65%
درآمد کل ريال, 76،54،678

Anjelina Joli

Senior Architect

New Task Issued 02
Task Pending 14
Inbox 45
New Notification 09

Work Progress

Anjelina Joli

1 Target Sell 75%
2 Product Delivery 43%
3 Payment Collection 67%
4 Work Progress 30%
5 Delivery Pending 15%

Timeline

This is a project timeline

08:25 am

12 July | Sunday

Lorem ipsum dolor sit amet consiquest dio

3:20 pm

29 June | Saturday

Lorem ipsum dolor sit amet consiquest dio

New task added for Denial Collins
07:49 pm

10 June | Friday

Jonatha Smith added new milestone prank Lorem ipsum dolor sit amet consiquest dio

 

Revenue

June 2013
35%
Revenue Increase
Revenue Decrease
Free: 260GB

Jonathan Smith

 • 2789

  Follower

 • 270

  Following

California
24°
 • humidity
  56%
 • precip
  1.50 in
 • winds
  10 mph