پرداخت گزینه را انتخاب کنید

صفحه اصلی / روش پرداخت

اطلاعات کلی

روش پرداخت

#
پیتزا هات
خیابان بیسکو، نیویورک

807-502-5867

www.mysitelink.com

خلاصه رزرو
جزئیات رزرو

تاریخ 12 ژان 2019

ساعت 7 صبح تا 9 بعد از ظهر

جزئیات قیمت گذاری

ناهار خوری 200 دلار

رزرو 30.00 $

مالیات 26.00 $

هزینه کل 256 دلار