قیمت ها

پلن اولیه

15 تومان/ماه

پهنای باند نامحدود

 • 50 gb فضای وب
 • 2x 500 مگابایت پایگاه داده
 • 1 میزبانی
 • 10 ایمیل
 • سیستم عامل
انتخاب پلن

پلن متوسط

25 تومان/ماه

پهنای باند نامحدود

 • 50 gb فضای وب
 • 2x 500 مگابایت پایگاه داده
 • 1 میزبانی
 • 10 ایمیل
 • سیستم عامل
انتخاب پلن

پلن استاندارد

35 تومان/ماه

پهنای باند نامحدود

 • 50 gb فضای وب
 • 2x 500 مگابایت پایگاه داده
 • 1 میزبانی
 • 10 ایمیل
 • سیستم عامل
انتخاب پلن